De inhoud is voor ons de basis

en geeft ons de inspiratie en ingangen om

te bepalen welke vorm daar optimaal bij past.

De ene keer zal dat documentair zijn,

de andere keer animatie of drama.

Een spannende vorm is pas effectief

als hij logisch voortvloeit uit de inhoud.

odyssee producties
terug cursor